Wie ben ik?

 

Mijn naam is Til Duinker. Ik ben geschoold leerkracht en heb 9 jaar ervaring in het basisonderwijs. Ik heb een masteropleiding Special Educational Needs gevolgd, met als richting remedial teaching. Ook ben ik afgestudeerd historicus.

 

Ik streef ernaar zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de laatste inzichten van orthopedagogen, psychologen en andere wetenschappers maar veruit mijn grootste leermeesters zijn de leerlingen zelf. Door leerlingen te observeren, met hen te werken en te praten kom ik te weten hoe ik de begeleiding het beste vorm kan geven.   

 

Tijdens de begeleiding werk ik concreet aan het verbeteren van vaardigheden. Ik zorg er daarbij voor dat leerlingen zoveel mogelijk succeservaringen opdoen. Ik vind dit van belang omdat het ervaren van succes, het vertrouwen in eigen kunnen vergroot. Zelfvertrouwen is mijns inziens een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren.

 

 

 

 

 


Lerares tegen Alfred Adler: “Kijkt u eens naar dit schrift. Denkt u dat met dit kind nog wat kan worden bereikt?” Het schrift was een rommeltje en volkomen onleesbaar. Adler pakte het schrift, bladerde het aandachtig door en zei: “Kijkt u eens hier, deze kleine g, die is heel goed gelukt”.